UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 700.000,00 ZŁ Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   12.651 KB
SIWZ   224.500 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   316.423 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   6.571 KB

Sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krzyworzeka

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   85.283 KB

Sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krzyworzeka

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   56.993 KB

Dostawa opału - PELLETU do budynków użyteczności publicznej.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   10.069 KB
SIWZ   205.500 KB
Modyfikacja SIWZ   169.459 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   113.447 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   323.682 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   3.638 KB

Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla Gminy Mokrsko.

obrazek
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   9.909 KB
SIWZ   212.500 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   339.065 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   3.517 KB