główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko

  Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko
Numer ogłoszenia: 87964 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mokrsko:
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków zlokalizowanej na działkach w obrębach - Brzeziny, Chotów, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów Jest to część zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka, Chotów, Ożarów i Mokrsko:

Instrukcja pobrania powyższych załączników: po otworzeniu się okna docs.google.com należy wybrać "Plik", a następnie "Pobierz", "Pobierz mimo to". Rozpocznie się proces pobierania. 

 

UWAGA! Poniżej znajdują się pliki, których brak w powyzszych archiwach.

 

artykuł nr 2

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko

artykuł nr 3

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 4

Dostawa kruszyw drogowych na rok 2012.