Dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012 dla Gminy Mokrsko

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   8.295 KB
SIWZ   716.919 KB
Wybór najkorzystniejszej ofety   262.574 KB
II wybór   174.301 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   3.680 KB

Wykonanie 4 szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy: 1.PSP w Chotowie 2.ZSiP w Krzyworzece 3.ZSiP w Komornikach 4.ZSiP w Ożarowie

Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyworzeka od KM 0+000 do KM 1+254,5 o dł. 1,2545 KM na dz. Nr 697, 721, 736, 762, 792, 422. (część drogi gminnej NR 117053E)

Trwa dodawanie załączników. Ze względu na problemy z łączami internetowymi po wczorajszej burzy, proces ten jest opóźniony.