Przetarg nieograniczony na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

obrazek

Przetarg nieograniczony na UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 4.000.000,00 ZŁ Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony na WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO- ORLIK 2012 w Mokrsku.