główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

obrazek
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGOW WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 4.000.000,00 ZŁNa sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieńpublicznych.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO- ORLIK 2012 w Mokrsku.