Dostawa opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla Gminy Mokrsko.

Załączniki
SIWZ   248.000 KB
Ogłoszenie   307.900 KB
Wybór oferty   38.500 KB
Zbiorcze zestawienie ofert   28.000 KB
Unieważnienie postępowania   45.000 KB

Wykonanie robót remontowo - budowlanych oraz elektroinstalacyjnych w budy...

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku
- filii w Krzyworzece,
- filii w Ożarowie
- filii w Komornikach
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko Etap II (roboty wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniu nr 1 na I piętrze oraz budowa patio wraz z kanalizacją deszczową )

Przetarg nieogranioczony ba Udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY MOKRSKO na 2010 r

--UNIEWAŻNIONY--Przetarg nieograniczony na udzielenie KREDYTU BANKOWEGO W...

Przetarg nieograniczony na udzielenie KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN)
W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 ZŁ na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Mokrsko na 2010 r.