główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa opału na sezon grzewczy 2010/2011 dla Gminy Mokrsko.

artykuł nr 2

Wykonanie robót remontowo - budowlanych oraz...

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku - filii w Krzyworzece, - filii w Ożarowie - filii w Komornikach Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

artykuł nr 3

Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko Etap II (roboty wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniu nr 1 na I piętrze oraz budowa patio wraz z kanalizacją deszczową )

artykuł nr 4

Przetarg nieogranioczony ba Udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY MOKRSKO na 2010 r

artykuł nr 5

--UNIEWAŻNIONY--Przetarg nieograniczony na udzielenie...

Przetarg nieograniczony na udzielenie KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 ZŁ na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Mokrsko na 2010 r.