główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę opału

Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 dla gminy Mokrsko
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę dróg

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
- przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów-Ożarów
- przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów
- przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń-Słupsko-Wichernik
- przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń-Słupsko-Wichernik
Załączniki:
Treść ogłoszenia 45 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 161 KB
Załączniki do przetargu 143 KB
plan orientacyjny Krzyworzeka-Ożarów 0,070 961 KB
plan zagospodarowania III Krzyworzeka-Ożarów MB
plan zagospodarowania I Krzyworzeka-Ożarów MB
projekt techniczny 117054E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów MB
przedmiar - przebudowa drogi 0,07 165 KB
przekrój normalny II Krzyworzeka-Ożarów 957 KB
przekrój normalny I Krzyworzeka-Ożarów 959 KB
przekrój podłużny III Krzyworzeka-Ożarów MB
przekrój podłużny II Krzyworzeka-Ożarów MB
przekrój podłużny I Krzyworzeka-Ożarów MB
przekrój poprzeczny III Krzyworzeka-Ożarów 959 KB
przekrój poprzeczny II Krzyworzeka-Ożarów 959 KB
przekrój poprzeczny I Krzyworzeka-Ożarów 961 KB
przekrój poprzeczny IV Krzyworzeka-Ożarów 959 KB
przekrój poprzeczny VI Krzyworzeka-Ożarów 959 KB
przekrój poprzeczny V Krzyworzeka-Ożarów 959 KB
szczegół A Krzyworzeka-Ożarów 957 KB
wyrys z mpzp Krzyworzeka 956 KB
wyrys z mpzp Ożarów 958 KB
zjazd gospodarczy Krzyworzeka-Ożarów 957 KB
mapa sytuacyjno-wysokościowa cz. II 0,830 MB
projekt techniczny Chotów-Ożarów MB
przedmiar robót 0,830 152 KB
przekroje poprzeczne 0,830 MB
nawierzchnia z betonu asfaltowego 0,830 MB
oznakowanie pionowe 0,830 276 KB
ścinanie i uzupełnianie poboczy 0,830 147 KB
wymagania ogólne 0,830 104 KB
zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 0,830 145 KB
podbudowy z kruszywa 0,830 415 KB
regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 124 KB
roboty przygotowawcze 0,830 212 KB
roboty ziemne 0,830 146 KB
plan orientacyjny Słupsko MB
plan zagospodarowania Słupsko MB
projekt techniczny droga nr 117209E MB
przedmiar I etap 117209E 167 KB
przedmiar II etap 117209E 129 KB
przekrój normalny Słupsko 959 KB
przekrój podłużny Słupsko MB
przekrój poprzeczny III - Słupsko 959 KB
przekrój poprzeczny II - Słupsko 959 KB
przekrój poprzeczny I - Słupsko 959 KB
wyrys z mpzp Słupsko MB
zjazd indywidualny Słupsko 959 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 55 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy 33 KB