Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę opału

Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 dla gminy Mokrsko

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę dróg

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
- przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów-Ożarów
- przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów
- przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń-Słupsko-Wichernik
- przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń-Słupsko-Wichernik
Załączniki
Treść ogłoszenia   45.169 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   161.474 KB
Załączniki do przetargu   143.000 KB
plan orientacyjny Krzyworzeka-Ożarów 0,070   961.318 KB
plan zagospodarowania III Krzyworzeka-Ożarów   3.692 MB
plan zagospodarowania I Krzyworzeka-Ożarów   5.920 MB
projekt techniczny 117054E Chotów-Krzyworzeka-Ożarów   3.913 MB
przedmiar - przebudowa drogi 0,07   164.860 KB
przekrój normalny II Krzyworzeka-Ożarów   956.756 KB
przekrój normalny I Krzyworzeka-Ożarów   959.037 KB
przekrój podłużny III Krzyworzeka-Ożarów   2.031 MB
przekrój podłużny II Krzyworzeka-Ożarów   4.702 MB
przekrój podłużny I Krzyworzeka-Ożarów   3.643 MB
przekrój poprzeczny III Krzyworzeka-Ożarów   959.037 KB
przekrój poprzeczny II Krzyworzeka-Ożarów   959.037 KB
przekrój poprzeczny I Krzyworzeka-Ożarów   961.318 KB
przekrój poprzeczny IV Krzyworzeka-Ożarów   959.037 KB
przekrój poprzeczny VI Krzyworzeka-Ożarów   959.037 KB
przekrój poprzeczny V Krzyworzeka-Ożarów   959.037 KB
szczegół A Krzyworzeka-Ożarów   956.756 KB
wyrys z mpzp Krzyworzeka   955.876 KB
wyrys z mpzp Ożarów   957.872 KB
zjazd gospodarczy Krzyworzeka-Ożarów   956.756 KB
mapa sytuacyjno-wysokościowa cz. II 0,830   5.582 MB
projekt techniczny Chotów-Ożarów   2.603 MB
przedmiar robót 0,830   152.134 KB
przekroje poprzeczne 0,830   1.034 MB
nawierzchnia z betonu asfaltowego 0,830   3.905 MB
oznakowanie pionowe 0,830   275.500 KB
ścinanie i uzupełnianie poboczy 0,830   146.500 KB
wymagania ogólne 0,830   104.000 KB
zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 0,830   145.000 KB
podbudowy z kruszywa 0,830   414.500 KB
regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej   123.500 KB
roboty przygotowawcze 0,830   211.500 KB
roboty ziemne 0,830   146.000 KB
plan orientacyjny Słupsko   3.764 MB
plan zagospodarowania Słupsko   5.915 MB
projekt techniczny droga nr 117209E   2.171 MB
przedmiar I etap 117209E   167.384 KB
przedmiar II etap 117209E   129.211 KB
przekrój normalny Słupsko   959.037 KB
przekrój podłużny Słupsko   5.507 MB
przekrój poprzeczny III - Słupsko   959.037 KB
przekrój poprzeczny II - Słupsko   959.037 KB
przekrój poprzeczny I - Słupsko   959.037 KB
wyrys z mpzp Słupsko   3.762 MB
zjazd indywidualny Słupsko   959.037 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   55.409 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   32.727 KB