Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w walucie polskie...

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.100.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowę dróg w gminie Mokrsko"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę kanalizacji sanitarnej

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi oraz przepompownią ścieków w miejscowości Mokrsko-Kolonia.
Załączniki
Treść ogłoszenia   52.342 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   174.376 KB
Załączniki do przetargu   145.000 KB
Projekt kanalizacji Arkusz 1   2.174 MB
Projekt kanalizacji Arkusz 2   1.750 MB
Projekt kanalizacji Arkusz 3   1.436 MB
Projekt kanalizacji Arkusz 4   1.987 MB
Przedmiar-kanalizacja 2008 I   394.464 KB
Przedmiar - kanalizacja 2008 II   363.762 KB
Przedmiar przepompownia 2008   189.303 KB
Przekrój nr 1 Arkusz 1   682.986 KB
Przekrój nr 1 Arkusz 2   590.540 KB
Przekrój nr 1 Arkusz 3   710.875 KB
Przekrój nr 1 Arkusz 4   762.936 KB
Przekrój nr 2 Arkusz 1   599.514 KB
Przekrój nr 3 Arkusz 1   751.557 KB
Przekrój nr 4 Arkusz1   340.243 KB
Przekrój nr 5 Arkusz 1   902.853 KB
Przekrój nr 5 Arkusz 2   877.474 KB
Przekrój nr 6 Arkusz 1   314.441 KB
Specyfikacja techniczna   1.048 MB
Wykaz współrzędnych projektowanych punktów kolektora   29.352 KB
Wykaz współrzędnych projektowanych punktów przyłączy domowych   29.352 B
Część opisowa: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi w miejscowości Mokrsko / UWAGA: DUŻY rozmiar załączonego pliku!   43.451 MB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   70.918 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   31.803 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   30.333 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   97.649 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ   89.837 KB
wybór najkorzystniejszej oferty   68.744 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   32.045 KB