główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w...

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.100.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowę dróg w gminie Mokrsko"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę kanalizacji sanitarnej

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi oraz przepompownią ścieków w miejscowości Mokrsko-Kolonia.