Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie zamawiającemu kredytu bankowego

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Budowa wodociagu Mokrsko Wola II
- Budowa wodociągu Mokrsko Tartak
- Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 422 Komorniki-Pasternik
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w wmiejscowości Mokrsko

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę dróg

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
- przebudowa (modernizacja) drogi w m. Brzeziny
- przebudowa (modernizacja) drogi w m. Komorniki
Załączniki
Treść ogłoszenia   49.063 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   189.485 KB
Załączniki do przetargu   167.000 KB
Komorniki zał. nr 1   146.000 KB
Komorniki zał. nr 2   104.000 KB
Komorniki zał. nr 3   104.000 KB
Komorniki zał. nr 4   3.905 MB
Komorniki zał. nr 5   310.000 KB
Komorniki zał. nr 6   29.500 KB
Komorniki zał. nr 7   362.000 KB
Komorniki zał. nr 8   785.000 KB
Komorniki zał. nr 9   414.500 KB
Komorniki zał. nr 10   51.000 KB
Komorniki zał. nr 11   114.000 KB
Brzeziny zał. nr 12   509.436 KB
Brzeziny zał. nr 13   220.165 KB
Brzeziny zał. nr 14   345.996 KB
Brzeziny zał. nr 15   405.629 KB
Brzeziny zał. nr 16   396.712 KB
Brzeziny zał. nr 17   452.844 KB
Brzeziny zał. nr 18   515.858 KB
Brzeziny zał. nr 19   359.848 KB
Brzeziny zał. nr 20   292.275 KB
Brzeziny zał. nr 21   1.788 MB
Brzeziny zał. nr 22   1.552 MB
Brzeziny zał. nr 23   109.511 KB
Projekt odwodnienia - Komorniki   1.516 MB
Mapka nr 1 - odwodnienie Komorniki   3.114 MB
Mapka nr 2 - odwodnienie Komorniki   4.393 MB
Mapka nr 4 - odwodnienie Komorniki   4.630 MB
Mapka nr 5 - odwodnienie Komorniki   2.085 MB
Mapka nr 6 + odwodnienie Komorniki   4.174 MB
Mapka nr 7 + odwodnienie Komorniki   2.087 MB
Mapka nr 8 - odwodnienie Komorniki   3.122 MB
Mapka nr 9 - odwodnienie Komorniki   4.158 MB
Mapka nr 10 - odwodnienie Komorniki   3.125 MB
Projekt techniczny - Komorniki   1.397 MB
Mapka nr 1 - p. techniczny Komorniki   3.122 MB
Mapka nr 2 - p. techniczny Komorniki   4.380 MB
Mapka nr 4 - p. techniczny Komorniki   4.623 MB
Mapka nr 5 - p. techniczny Komorniki   2.092 MB
Mapka nr 7 - p. techniczny Komorniki   5.210 MB
Mapka nr 8 - p. techniczny Komorniki   3.134 MB
Mapka nr 9 - p. techniczny Komorniki   3.127 MB
Mapka nr 10 - p. techniczny Komorniki   2.082 MB
Mapka nr 11 - p. techniczny Komorniki   2.084 MB
Mapka nr 3 - odwodnienie Komorniki   312.091 KB
Maoka nr 3 - p. techniczny Komorniki   298.930 KB
Mapka nr 6 - p. techniczny Komorniki   301.519 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   99.913 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   32.313 KB