główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie zamawiającemu kredytu bankowego

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Budowa wodociagu Mokrsko Wola II
- Budowa wodociągu Mokrsko Tartak
- Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Nr 422 Komorniki-Pasternik
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w wmiejscowości Mokrsko

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę dróg

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
- przebudowa (modernizacja) drogi w m. Brzeziny
- przebudowa (modernizacja) drogi w m. Komorniki
Załączniki:
Treść ogłoszenia 49 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 189 KB
Załączniki do przetargu 167 KB
Komorniki zał. nr 1 146 KB
Komorniki zał. nr 2 104 KB
Komorniki zał. nr 3 104 KB
Komorniki zał. nr 4 MB
Komorniki zał. nr 5 310 KB
Komorniki zał. nr 6 30 KB
Komorniki zał. nr 7 362 KB
Komorniki zał. nr 8 785 KB
Komorniki zał. nr 9 415 KB
Komorniki zał. nr 10 51 KB
Komorniki zał. nr 11 114 KB
Brzeziny zał. nr 12 509 KB
Brzeziny zał. nr 13 220 KB
Brzeziny zał. nr 14 346 KB
Brzeziny zał. nr 15 406 KB
Brzeziny zał. nr 16 397 KB
Brzeziny zał. nr 17 453 KB
Brzeziny zał. nr 18 516 KB
Brzeziny zał. nr 19 360 KB
Brzeziny zał. nr 20 292 KB
Brzeziny zał. nr 21 MB
Brzeziny zał. nr 22 MB
Brzeziny zał. nr 23 110 KB
Projekt odwodnienia - Komorniki MB
Mapka nr 1 - odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 2 - odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 4 - odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 5 - odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 6 + odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 7 + odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 8 - odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 9 - odwodnienie Komorniki MB
Mapka nr 10 - odwodnienie Komorniki MB
Projekt techniczny - Komorniki MB
Mapka nr 1 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 2 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 4 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 5 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 7 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 8 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 9 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 10 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 11 - p. techniczny Komorniki MB
Mapka nr 3 - odwodnienie Komorniki 312 KB
Maoka nr 3 - p. techniczny Komorniki 299 KB
Mapka nr 6 - p. techniczny Komorniki 302 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 100 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy 32 KB