Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i dekoracyjnych w ramach projektu "Mokrsko - wspólnie przeciw przemocy"

II Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Zapytania ofertowe na organizację wyjazdów ekologicznych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Zapytanie ofertowe na monitoring budki lęgowej w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzie - ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Zapytanie ofertowe na zajęcia terapeutyczne i prawne, na doradztwo zawodowe w ramach projektu "Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie"

Załączniki
Zapytanie ofertowe   109.000 KB
Zapytanie ofertowe   684.126 KB
Zawiadomienie o wyborze ofert   661.604 KB

Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i wygłoszenie audycji radiowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Mokrsko w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

II Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia prac remontowych przy pomniku na zbiorowej mogile harcerzy i żołnierzy Armii Krajowej, usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mokrsku.

Załączniki
Treść zapytania   23.313 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   234.419 KB

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ekologicznych zajęć warsztatowych w ramach projektu "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko"

Gmina Mokrsko zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć warsztowych w ramach Zadania "Niewidzialni sąsiedzi-ochrona bioróżnorodności w gminie Mokrsko", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym.

Dostawa kruszyw drogowych na rok 2016

Załączniki
Specyfikacja   184.000 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   467.145 KB

II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zapytanie na przygotowanie merytoryczne artykułów prasowych w ramach Zadania "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka - II ogłoszenie

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka

Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne oraz wygłoszenie (nagranie w Radiu Ziemi Wieluńskiej) cyklu audycji radiowych w ramach Projektu "Eko - Mokrsko. Daj śmieciom kosza!"

Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu edukacyjnego, wypoczynkowego, kuchennego, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"

Załączniki
Zapytanie ofertowe   649.500 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   1.371 MB

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę zabawek na plac zabaw dla Przedszkola w Chotowie w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"

Załączniki
Zapytanie ofertowe   216.710 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   236.966 KB

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk książeczki informacyjnej w r...

   

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu "Eko-Mokrsko. Daj śmieciom kosza!", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ICT i sprzętu audio w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"

Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń-toalet dla dzieci i personelu w ramach projektu "Przedszkolaki z Chotowa równają szanse"

Załączniki
Zapytanie ofertowe.doc   169.500 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty   233.181 KB

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie sprzętu

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera w ramach projektu "eMokrsko - STOP Wykluczeniu Cyfrowemu"

Załączniki
Zapytanie ofertowe (.pdf)   2.254 MB
Formularz ofertowy (.docx)   87.732 KB
Zestawienie ofert   86.575 KB
protokol z wyboru oferty   95.919 KB

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych ramach projektu "Zmieniamy się"- Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych

ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach  projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

II ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz dostawa routerów na potrzebę realizacji projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

W załączeniu Specyfikacja do zapytania ofertowego.

Dodano załącznik nr 7 - wykaz adresów do instalacji i uruchomienia usługi.

Protokół z wyboru ofert na zakup materiałów biurowych w ramach projektu "eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu"

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu "Mokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.UWAGA odnośnie poz.50 i 51 znajdujących się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wymagamy wyłącznie oryginalnych tonerów ( poz.50 i 51)Nie dopuszcza się tonerów regenerowanych czy też zamienników.
obrazek

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu elektronicznego do ZSiP w Komornikach, Krzyworzece, Ożarowie i Mokrsku realizowanych w ramach projektów w konkursie "Moja wymarzona EKOPRACOWNIA" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Załączniki
Zapytanie ofertowe - plik .docx   73.787 KB
Zapytanie ofertowe - plik .pdf   686.259 KB
Zestawienie ofert   26.000 KB

Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"

"Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"

Zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko" zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń

Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu „Zmieniamy się” – Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych. Szczegóły w załaczniku.

Załączniki
Zapytanie ofertowe (DOC)   144.000 KB

Wykonanie strone internetowej konsultacji społecznych

Wykonanie strony internetowej w systemie CMS spełniającej standardy WCAG 2.0 na poziomie AA oraz posiadającej przyciski graficzne zmieniające wielkość czcionki oraz kontrast całej strony

Konkurs na świadczenie usług Asystenta koordynatora projektu

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego - marzec 2014

Załączniki
Zapytanie 1   35.000 KB
Zapytanie 2   233.500 KB

Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu

Zapytanie ofertowe na catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu „Modelowo w Mokrsku- zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko” prowadzone w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu o nr ZFIiS.042.9.1.2013.2014.AS

Załączniki
Zapytanie ofertowe   353.000 KB
Opis przedmiotu zamówienia   345.000 KB
Klauzula antykorupcyjna   339.000 KB
Oferta cenowa   343.000 KB
Specyfikacja zamówienia   350.500 KB

Zakup zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

Załączniki
Załącznik   190.000 KB

Przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   19.314 KB

Zakup regałów metalowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na zakup regałów metalowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii

Zakup mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii


Dostępne podkategorie:
Rok 2017
Archiwum