Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę oleju opałowego na rok 2008.

Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego na rok 2008".

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę kruszyw drogowych na rok 2008

Przetarg nieograniczony na "Dostawę kruszyw drogowych na rok 2008"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Krzyworzeka

Przetarg nieograniczony na "Dostawę używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Krzyworzeka"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Krzyworzece

Przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawę używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Krzyworzece"