główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Mokrsko

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko polegająca na wykonaniu 483 mb odcinka kanalizacji Ø 200 PCV oraz 672 mb przyłączy Ø 160 i Ø 200 PCV"