Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla "Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla "Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko"

Przetarg nieograniczony na "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w osiedlu mieszkaniowym Osiedle-Wola w miejscowości Mokrsko"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO

"Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w osiedlu mieszkaniowym Osiedle - Wola (Nr działki 244) w miejscowości Mokrsko o długości 0,320 km"

Załączniki
Treść ogłoszenia   78.567 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   289.520 KB
Przedmiar robót   41.328 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Roboty przygotowawcze   152.438 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Roboty ziemne   202.836 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Kanalizacja deszczowa   125.693 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej   65.263 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie   159.341 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Nawierzchnia z betonu asfaltowego   316.229 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Ścinanie i uzupełnianie poboczy   58.786 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Krawężniki   177.023 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Ustawienie krawężników betonowych   688.664 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne   52.882 KB
Ogólne specyfikacje techniczne - Wymagania ogólne   149.572 KB
Plan sytuacyjny   66.260 KB
Przekrój podłużny   65.337 KB
Przekroje normalne   64.957 KB
Przekroje poprzeczne   65.885 KB
Szczegół krawężnika   172.156 KB
Plan sytuacyjny 1:500 - mapka nr 1   3.075 MB
Plan sytuacyjny 1:500 - mapka nr 2   1.784 MB
Plan sytuacyjny 1:500 - mapka nr 3   3.073 MB
Projekt techniczny - część opisowa   719.881 KB
Plan orientacyjny - mapka 1:50 000   407.708 KB
Przekroje normalne - mapka 1:50   232.169 KB
Przekroje poprzeczne - mapka   142.849 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   20.084 KB
Ogłoszenie o zawarciu umowy   13.484 KB