główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla "Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla "Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko"

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w osiedlu mieszkaniowym Osiedle-Wola w miejscowości Mokrsko"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO

"Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w osiedlu mieszkaniowym Osiedle - Wola (Nr działki 244) w miejscowości Mokrsko o długości 0,320 km"