główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kruszyw

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO na zakup i dostawę kruszyw drogowych.
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę opału: węgiel kamienny, miał węglowy, groszek EKO II

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO na zakup i dostawę opału: węgiel kamienny, miał węglowy, groszek EKO II.
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę opału: węgiel kamienny, miał węglowy, groszek EKO II.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów i wyrobów biurowych

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów i wyrobów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Mokrsku oraz szkół, przedszkoli i bibliotek znajdujących się na terenie gminy