główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy w Mokrsku oraz szkół, przedszkoli i bibliotek znajdujących sie na terenie gminy Mokrsko
Załączniki:
Treść ogłoszenia 33 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa dla jednostek OSP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa dla jednostek OSP.
Załączniki:
Treść ogłoszenia 31 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw dolomitowych oraz kruszyw z żużli hutniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszyw dolomitowych oraz kruszyw z żużli hutniczych
Załączniki:
Treść ogłoszenia 35 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa dla jednostek OSP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonym na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu gm. Mokrsko
Załączniki:
Treść ogłoszenia 31 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Mokrsko, szkół, przedszkoli i bibliotek znajdujących sie na terenie gminy.

W wyniku omyłki pisarskiej jaka znajduje się w treści ogłoszenia, Urząd Gminy informuje, że miejscem składania ofert jest pokój nr 7 (sekretariat).

Załączniki:
Treść ogłoszenia 31 KB