Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy w Mokrsku oraz szkół, przedszkoli i bibliotek znajdujących sie na terenie gminy Mokrsko
Załączniki
Treść ogłoszenia   33.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa dla jednostek OSP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa dla jednostek OSP.
Załączniki
Treść ogłoszenia   31.000 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw dolomitowych oraz kruszyw z żużli hutniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszyw dolomitowych oraz kruszyw z żużli hutniczych
Załączniki
Treść ogłoszenia   34.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa dla jednostek OSP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonym na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu gm. Mokrsko
Załączniki
Treść ogłoszenia   31.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Mokrsko, szkół, przedszkoli i bibliotek znajdujących sie na terenie gminy.

W wyniku omyłki pisarskiej jaka znajduje się w treści ogłoszenia, Urząd Gminy informuje, że miejscem składania ofert jest pokój nr 7 (sekretariat).

Załączniki
Treść ogłoszenia   31.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO, na dostawę oleju napędowego do Mokrska w ilości 20.000 litrów rocznie w latach 2006/2007/2008. 

Załączniki
Treść ogłoszenia   32.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę oleju opałowego.

Załączniki
Treść ogłoszenia   426.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę opału: węgiel kamienny, miał węglowy, groszek EKO.

Załączniki
Treść ogłoszenia   411.000 KB