Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (Pb 95) dla jednostek OSP z terenu gm. Mokrsko

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gm. Mokrsko.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego dla GOPS i ŚDS w Mokrsku

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku