Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Urzędu Gminy Mokrsko

Załączniki
Treść ogłoszenia   384.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Ożarowie, gm. Mokrsko.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1502 ha, działka nr 573/12, położonej w Ożarowie gmina Mokrsko.

Załączniki
Treść ogłoszenia   496.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dróg gminnych.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dróg gminnych:

  1. Chotów - Krzyworzeka - Ożarów
  2. Wieluń - Słupsko - Wichernik
  3. Jasna Góra - Skomlin
Załączniki
Treść ogłoszenia   35.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarek cyfrowych dla Szkół Podstawowych.

Załączniki
Treść ogłoszenia   28.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Załączniki
Treść ogłoszenia   27.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej

Załączniki
Treść ogłoszenia   25.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na prace remontowo-budowlane

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na prace remontowo-budowlane w budynku SPZPOZ w Mokrsku i OSP Komorniki

Załączniki
Treść ogłoszenia   36.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę kopiarki cyfrowej

Załączniki
Treść ogłoszenia   31.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na prace remontowo-budowlane o wartości poniżej 60.000 EURO.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na prace remontowo-budowlane w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Komornikach.

Załączniki
Treść ogłoszenia   36.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty w budynkach o wartości poniżej 60 000 EURO.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów w budynkach szkół, przedszkoli, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie i komunalnych znajdujących się na terenie gminy Mokrsko

Załączniki
Treść ogłoszenia   36.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnych

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnych:

  • o powierzchni 0,6524 ha
  • o powierzchni 0,2643 ha
Załączniki
Treść ogłoszenia   1.178 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

Załączniki
|Treść ogłoszenia   31.000 KB

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane o wartości powyżej 60 000 EURO.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej nr 372512 Ożarów - Słoniny od km 0+000 do km 3+280, dł. 3,280 km.
Załączniki
Treść ogłoszenia   27.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu komputerowego

Załączniki
Treść Ogłoszenia   32.000 KB

Drugie ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup niszczarek dokumentów

W związku z unieważnieniem pierwszego ogłoszenia, Urząd Gminy w Mokrsku ogłasza drugi przetarg na zakup niszczarek dokumentów
Załączniki
Treść ogłoszenia   39.000 KB

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi "OSIEDLE-MOKRSKO"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na przebudowę drogi wewnętrznej - dojazdowej "OSIEDLE-MOKRSKO" o długości -0,8969 km.

Załączniki
Treść ogłoszenia   14.545 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup niszczarek dokumentów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup niszczarek dokumentów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszyw dolomitowych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na dostawę kruszyw dolomitowych z GZD S.A. Siewierz 42-470 SIEWIERZ, z usługą transportową na terenie gminy Mokrsko w ilości 5.000 ton.
Załączniki
Treść ogłoszenia   621.000 KB