Przetarg nieograniczony na zakup unitu stomatologicznego dla SPZPOZ w Mokrsku

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO, na zakup unitu stomatologicznego z górnymi rękawami, fotelem i kompresorem.
Załączniki
Treść ogłoszenia   41.000 KB
Treść ogłoszenia   41.000 KB

Przetarg nieograniczony na zakup węgla dla SPZPOZ w Mokrsku oraz eko groszku dla SPZPOZ w Mokrsku z filią w Ożarowie

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO na zakup węgla dla SPZPOZ w Mokrsku oraz eko groszku dla SPZPOZ w Mokrsku z filią w Ożarowie.
Załączniki
Treść ogłoszenia   35.500 KB

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Ożarowie

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1886 ha, działka nr 721/14 położonej w Ożarowie.
Załączniki
Treść ogłoszenia   23.000 KB

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego mikrobusu dla GOPS.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Załączniki
Treść przetargu   28.000 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na dostawę oleju napędowego, benzyny, olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych, płynów chłodniczych i hamulcowych, filtrów olejowych i paliwowych, smarów, żarówek oraz innych akcesoriów.

Załączniki
Treść ogłoszenia   32.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 EURO na wykonanie obudowy studni awaryjnej.

PRZETARG nieograniczony na wykonanie obudowy studni awaryjnej wraz z urządzeniami na Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie.

Załączniki
Treść ogłoszenia   35.000 KB

Przetarg nieograniczony na opracowanie pełnego projektu technicznego dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej-dojazdowej Mokrsko - Osiedle"

Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na opracowanie pełnego projektu technicznego dla zadania "Wykonanie projektu technicznego. Przebudowa drogi wewnętrznej-dojazdowej Nr 454 i 1477 Osiedle-Mokrsko dł. 0,850 km"
Załączniki
Treść ogłoszenia   32.500 KB

arg nieograniczony na wykonanie remontu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie remontu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku.
Załączniki
Treść ogłoszenia   35.000 KB

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi Komorniki-Kolonia

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na modernizację drogi rolniczej dojazdowej do pól Nr 422 i 497 KOMORNIKI - KOLONIA od km 0+000 do km 1+365 dł. 1.365 km.
Załączniki
Treść ogłoszenia   33.500 KB

Przetarg nieograniczony na opracowanie pełnego projektu technicznego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Słoniny - Ożarów"

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na opracowanie pełnego projektu technicznego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 372512 Słoniny - Ożarów o długości 3,294 km"
Załączniki
Treść ogłoszenia   35.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu technologii kotłowni oraz dostawę urządzeń i i wykonanie kotłowni w Szkole Podstawowej w Chotowie

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przeatrgu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na:

  1. Opracowanie projektu technologii kotłowni z zastosowaniem kotła na ekogroszek z automatycznym podawaniem, z kominem wolnostojąceym oraz instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Chotowie wraz z uzgodnieniami;
  2. Dostawę urządzen i wykonanie kotłowni z zastosowaniem kotła na ekogroszek z automatycznym podawaniem, z kominem wolnostojącym oraz instalacji c.o. wg zaproponowanego rozwiązania, w budynku Szkoły Podstawowej w Chotowie.

Załączniki
Treść ogłoszenia   36.000 KB

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000,00 EURO w sprawie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków SAPARD.

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków SAPARD tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej Krzyworzeka - Krajków

2. Przebudowa drogi gminnej Krajków - Chotów.

Załączniki
Treść ogłoszenia   38.000 KB

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i zainstalowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego oraz usługa w zakresie instalowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
Załączniki
Treść ogłoszenia   33.500 KB

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO w sprawie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków SAPARD.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO. Przedmiotem zamówienia jest kredyt inwestycyjny długoterminowy na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków SAPARD:

1. Przebudowa drogi gminnej Krzyworzeka - Krajków

2. Przebudowa drogi gminnej Krajków - Chotów.

Załączniki
Treść ogłoszenia   38.500 KB

Przetarg nieograniczony o warytości do 60 000 EURO na wykonanie remontów: szkół, przedszkoli, budynków komunalnych znajdujących się na terenie gminy Mokrsko oraz SPZPOZ w Ożarowie.

OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie remontów:szkół, przedszkoli, budynków komunalnych znajdujących sie na terenie gminy Mokrsko oraz SPZPOZ w Ożarowie.
Załączniki
Treść ogłoszenia   34.500 KB

Przetarg nieograiczony na przewóz zawodników na mecze

Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO na przewóz zawodników na mecze.

Termin składania ofert upływa dnia 7 kwietnia 2004 r. o godz. 1200 .

Załączniki
Treść ogłoszenia   151.000 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 30.000 EURO na dostawę kruszywa

Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego z żużli hutniczych - termin składania ofert upływa dnia 09 marca 2004 roku o godz. 10:30.
Załączniki
Treść ogłoszenia   215.500 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie prekraczającej 30.000 EURO

Przetarg nieograniczony na zakup i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Mokrsku. Oferty należy składać do dnia 12 marca 2004 r. do godz. 1200 w pokoju nr 7.

Załączniki
Treść przetargu wraz z załącznikiem   1.486 MB

Przetarg nieograniczony do 30 000 EURO na zakup i instalację sprzętu komp...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 EURO na zakup i instalację sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Krzyworzece. Termin skłądania ofert upływa 23 lutego 2004 r. o godz. 12:00.

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw

Przetarg nieograniczony do 30.000 EURO na dosatwę paliw, smarów i innych materiałów na potrzeby pojazdów gminnych, pożarniczych, LZS oraz samochodu GOPS w Mokrsku
Załączniki
Załącznik   71.000 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla i miału opałowego

Przetarg nieograniczony do 30.000 EURO na dostawę węgla kamiennego, miału węglowego i groszek EKO
Załączniki
Załącznik   63.500 KB

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przetarg nieograniczony do 30 000 EURO na dostawę oleju opałowego
Załączniki
Załącznik   50.000 KB