główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wymianę kotłów centralnego ogrzewania

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 000 EURO na wymianę kotłów c.o. w Szkole Podstawowej w Ożarowie i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych

Przetarg nieograniczony do 30 000 EURO na remont nawierzchni dróg gminnych
Załączniki:
treść ogłoszenia MB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na konserwację rowu wiejskiego w Ożarowie

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 EURO na konserwację rowu wiejskiego w Ożarowie
Załączniki:
Załącznik 179 KB
Załącznik 130 KB
treść ogłoszenia 146 KB
treść ogłoszenia 115 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na budowę - odwiert studni głębinowej do głębokości 170 m na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ożarowie gmina Mokrsko

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane