główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2018 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załączniki:
Wykaz za 2018 rok 255 KB
artykuł nr 2

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym

Załączniki:
Wykaz za 2018 rok 255 KB
artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załączniki:
Wykaz za 2018 rok 653 KB