Oświadczenia majątkowe - Ewa Zaremba - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy