Oświadczenia majątkowe - Halina Maślanka - Przewodnicząca Rady Gminy