Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym


Dostępne podkategorie:
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014