główna zawartość
artykuł nr 1

Zwrot podatku akcyzowego 2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)