Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

Funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku pełni Pani Renata Cieślak.