główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje ogólne

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Mokrsko 254, 98-345 Mokrsko
tel. (043) 841-18-92

zsipmokrsko.edupage.org

Dyrektor: Krzysztof Hull - powierzone stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoł i Przedszkola w Mokrsku, na okres 5 lat od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r. przez Wójta Gminy Mokrsko.

Budynek ZSiP Mokrsko

obrazek
Budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku