Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku: Renata Cieślak