Wyniki naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. sporządzania wniosków.

W wyniku naboru przeprowadzonego w dniu 16.02.2018 r. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata:

Radosław Urbaniak, zam. Wieluń

Uzasadnienie:

Oceniając kwalifikacje kandydata, komisja kierowała się przede wszystkim:

  • zakresem wiedzy fachowej związanej ze specyfikacją stanowiska,
  • predyspozycjami kandydata gwarantującymi rzetelne wykonywanie zadań.

Wyniki naboru na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku

Pani Barbara Walczak.

Komisja na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła spełnianie przez w/w kandydatkę wymogów konkursu i dokonała wyboru na stanowisko pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mokrsku.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych.

Załączniki
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne   172.288 KB
Wynik naboru   179.038 KB

Wyniki konkursu na na świadczenie usług koordynatora projektu pt.: e - Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu.

Załączniki
Informacja o wyniku   364.104 KB

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Mokrsku II nabór

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierani...

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy referent ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Mokrsku  

Informacja o wyniku naboru na animatora sportu

Wyniki naboru na stanowiska animatorów sportu

INFORMACJA

o wyniku naboru

na stanowisko animatorów sportu

W wyniku naboru przeprowadzonego w dniu 11 lutego 2013 r. Komisja Konkursowa wyłoniła dwóch kandydatów:

1. Arkadiusz Piśniak, zam. Mokrsko

2. Tomasz Koźlak, zam. Ożarów

Uzasadnienie

Oceniając kandydatów komisja kierowała się przede wszystkim:

  • posiadane kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
  • doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
  • predyspozycje gwarantujące rzetelne wykonywanie zadań.

Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych

Załączniki
Załącznik   516.357 KB
wyniki naboru   70.728 KB

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. rozwiązywania prob...

Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. rozwiązywania prolemów społecznych

Wyniki naboru na stanowisko informatyka

Wyniki II naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa

Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa

Wyniki kwalifikacji w związku z naborem na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

Wyniki kwalifikacji w związku z naborem na stanowiskoPodinsektora ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT

Wyniki kwalifikacji w związku z naborem na stanowisko Kierownika USC

Wyniki kwalifikacji


Dostępne podkategorie:
Ogłoszenia
Wyniki