Tomasz Stefaniak

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko - Tomasza Stefaniaka

Grzegorz Majtyka

Sabina Sokół

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy - Sabiny SOKÓŁ

Marek Mielczarek

Przewodniczący Rady Gminy Marek Mielczarek