Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola: Halina Gniłka

Wcedyrektor - Iwona Owczarek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Józef Ząbecki - stanowisko nie istnieje

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ożarowie mgr Józef Ząbecki - stanowisko nie istnieje