główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola: Halina Gniłka

 

 

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe dyrektora przedszkola

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ożarowie mgr Iwona Owczarek

artykuł nr 3

Wcedyrektor - Iwona Owczarek

artykuł nr 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej Józef Ząbecki - stanowisko nie istnieje

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ożarowie mgr Józef Ząbecki - stanowisko nie istnieje