Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach - Aneta Słowik

Szkoła Podstawowa w Komornikach została przekształcona w Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Wicedyrektor: Honorata Goclik

Oświadczenie majatkowe p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach

p.o. Dyrektor PSP w Komornikach - mgr Ewa Dąbrowska
Załączniki
Oświadczenie za 2007 rok   232.395 KB

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach mgr Barbara Michalak - stanowisko nie istnieje