główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach - Aneta Słowik

Szkoła Podstawowa w Komornikach została przekształcona w Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Publicznego Przedszkola w Komornikach

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Komornikach - mgr Honorata Goclik

artykuł nr 3

Oświadczenie majatkowe

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Komornikach mgr Grażyna Gońda
artykuł nr 4

Wicedyrektor: Honorata Goclik

artykuł nr 5

Oświadczenie majatkowe p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Komornikach

p.o. Dyrektor PSP w Komornikach - mgr Ewa Dąbrowska
Załączniki:
Oświadczenie za 2007 rok 232 KB