Dyrektor: Krzysztof Hull

Wicedyrektor: Dorota Wieczorek

Wicedyrektor: Mieczysława Wiktorek