Oświadczenia majątkowe - Edyta Kowalik

Oświadczenie majątkowe

Inspektor ds. wymiaru podatku Irena Hojka