Informacja

Z datą 1 października 2004 roku SPZPOZ w Ożarowie zostało przekształcone jako Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mokrsku z Filią w Ożarowie. Oznacza to, że podlega pod SPZPOZ w Mokrsku, którego dyrektorem jest p. Peyman Mokri.

Załączniki
Oświadczenie za 2004 rok   2.720 MB

Oświadczenie majątkowe

Dyrektor SPZPOZ w Ożarowie Małgorzata Wieczorek
Załączniki
Oświadczenie za 2002 rok   1.611 MB
Oświadczenie za 2003 rok   1.815 MB