Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku

Funkcję Kierownika GOPS w Mokrsku pełni Pani Jolanta Gardyan


Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut