główna zawartość
artykuł nr 1

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku

Funkcję Kierownika GOPS w Mokrsku pełni Pani Jolanta Gardyan

Dostępne kategorie:
Kontakt
Kierownictwo
Statut