główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr Uchwał Rady Gminy Mokrsko

znajduje się w pokoju nr 4 na parterze na stanowisku ds. obsługi Rady.