główna zawartość
artykuł nr 1

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy lub w zastępstwie Sekretarz Gminy przyjmuje w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

Krystyna Kowalik - specjalista ds. kadr i spraw obronnych zajmuje się w Urzędzie Gminy przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków w godzinach urzędowania w pokoju nr 6 na parterze.