główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXV (21 grudnia 2020 r.) kadencja 2018-2023

artykuł nr 2

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXIV (19 listopada 2020 r.) kadencja 2018-2023

Załączniki:
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad przyjęciem informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr XV/90/20 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego w roku 2021 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA w sprawie Powołania Komisji Uchwał i Wniosków 17 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA w sprawie Przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i wyników egzaminu ósmoklasisty placówek oświatowych Gminy Mokrsko za rok szkolny 2019/2020 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA w sprawie Przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Gminy 17 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem stawek opłaty targowej w 2021 roku na poziomie roku 2020 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Mokrsko 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2021 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku na poziomie roku 2020 18 KB
RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA nad podjęciem stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok na poziomie roku 2020 18 KB
Protokół z sesji Nr XXIV z 19 listopada 2020 r. 35 KB
artykuł nr 3

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXIII (29 października 2020 r.) kadencja 2018-2023

artykuł nr 4

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXII (28 września 2020 r.) kadencja 2018-2023

artykuł nr 5

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXI (27 sierpnia 2020 r.) kadencja 2018-2023