główna zawartość
artykuł nr 1

Zlecenie zadania z pominięciem konkursu

Wójt Gminy Mokrsko zamierza zlecić realizację zadania publicznego stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.  W tym przypadku do dnia 7 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
Załącznik 708 KB