główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 kwietnia 2020 r.)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)

Arkusze map Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mokrsko : https://drive.google.com/drive/folders/1sfeGm3Ain_rPFn8YtTDgyVuhHjWA3j8h

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 grudnia 2019 r.)