główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia .

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg,  odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia .

 

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

W roku 2017 nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenie na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

 

 

  Sporządziła :

   Kowalik Edyta

Dostępne kategorie:
Wykazy