Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa przez Gminę Mokrsko