Porady i informacje dla organizacji

W tym dziale będziemy publikować przydatne informacje, porady, wzory dokumentów.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.

Nabór do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór trwa do 16 grudnia. Więcej informacji w BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszenia na szkolenia dla organizacji

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych.  W załączniku informacja dotycząca tematyki oraz terminów.

Formularz zgłoszenia organizacji do Bazy

Wszystkie organizacje, chcące zgłosić swoje dane do Bazy organizacji pozarządowych lub je zaktualizować, proszone są o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie go do sekretariatu Urzędu Gminy Mokrsko.
Załączniki
Formularz zgłoszenia do Bazy-pdf   169.631 KB
Formularz zgłoszenia do Bazy   29.500 KB

Zbiórka publiczna

W załączniku dokumenty dotyczące zgłoszenia zbiórki publicznej i jej rozliczenia.Więcej informacji na stronie: zbiorki.gov.plhttp://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/nowe_zbiorki_wzory/sprawozdawczosc_schemat_nowe_zbiorki.pdfhttp://poradnik.ngo.pl/x/995797

Szkolenie dotyczące pisania wniosków o dofinansowanie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez p. Katarzynę Bułę, które odbędzie się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku 17 kwietnia (piątek) od godz. 9.00. Zakres szkolenia obejmie warsztaty praktycznego pisania projektów/wniosków o dofinansowanie.
Załączniki
Zaproszenie na szkolenie   335.647 KB

Szkolenie dotyczące ofert na realizację zadania publicznego

Serdecznie zapraszamy organizacje na szkolenie poświęcone ofertom na realizację zadania publicznego oraz na doradztwo z księgowości. Zakres oraz termin szkolenia i doradztwa dostępne są w załączniku poniżej.
Załączniki
zaproszenie na szkolenie i doradztwo   336.650 KB

Zaproszenia na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia poświęcone zbiórkom publicznym oraz loteriom fantowym, a także na doradztwo w zakresie księgowości.Terminy oraz szczegółowa tematyka znajdują się w załączniku poniżej.
Załączniki
Zaproszenie na szkolenia   335.535 KB

Zaproszenie na doradztwo dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na kolejne doradztwo w ramach projektu MODELOWO W MOKRSKU. Doradztwo w zakresie księgowych aspektów działalności organizacji oraz rozliczania zadań publicznych (praktyczne porady, pomoc w prowadzeniu dokumentacji księgowej) poprowadzi p. Aneta Rozwadowska - Jachacz. Odbędzie się ono w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku w dniach 16 - 17 lutego 2015 r. od godz. 9.00.Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału. Zainteresowanych prosimy o zabranie dokumentacji księgowej. Prowadząca pomoże Państwu w jej uporządkowaniu.Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie przybycia oraz indywidualne ustalenie odpowiadających Państwu godzin doradztwa. Kontakt: Natalia Zwierz, tel. 886-32-77 (wew. 47), e-mail: n.zwierz@mokrsko.pl, pokój nad ośrodkiem zdrowia (obok biblioteki).

Poradnik dla ngo

W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi organizacji pozarządowych, Urząd Gminy Mokrsko przygotował poradnik dla organizacji, który składa się z następujących części:Loteria fantowa,Imprezy masowe, imprezy zwykłe, ZAIKS, Zbiórki publiczne. W poradniku wszyscy zainteresowani znajdą niezbędne informacje oraz wzory formularzy.Poradnik dostępny jest pod linkiem:http://www.mokrsko.pl/asp/pliki/..aktualnosci_2015/poradnik_dla_ngo.pdf

Zaproszenie na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych, które odbędą się w październiku i listopadzie.Terminy oraz tematyka znajdują się w załączniku.
Załączniki
Terminy i tematy szkoleń   334.104 KB

Materiały szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat księgowych aspektów działalności organizacji pozarządowej i rozliczania zadań publicznych w organizacji pozarządowej.

 

Aplikacja do odtwarzania formatów PPT i PPTX dla systemów 'Windows' to 'Power Point Viewer'.