główna zawartość
artykuł nr 1

Porady i informacje dla organizacji

 W tym dziale będziemy publikować przydatne informacje, porady, wzory dokumentów. 

artykuł nr 2

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

artykuł nr 3

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

artykuł nr 4

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

artykuł nr 5

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.