Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załączniki
Sprawozdanie za rok 2013 (PDF)   481.424 KB
Sprawozdanie za rok 2015   25.564 KB
Sprawozdanie za rok 2014   154.500 KB
Sprawozdanie za rok 2016   1,002.246 KB
Sprawozdanie za rok 2017   1,023.173 KB