główna zawartość
artykuł nr 1

Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

5 listopada 2018 r. Rada Gminy Mokrsko przyjęła Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r.

artykuł nr 2

Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

9 listopada 2017 r. Rada Gminy Mokrsko przyjęła Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

artykuł nr 3

Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

25 listopada 2016 r. Rada Gminy Mokrsko przyjęła Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.

artykuł nr 4

Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

27 listopada 2015 r. Rada Gminy Mokrsko przyjęła Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

artykuł nr 5

Baza organizacji pozarządowych na terenie gminy Mokrsko