główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w Urzędzie Gminy w Mokrsku

Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w Urzędzie Gminy w Mokrsku.
Załączniki:
Treść Zarządzenia 362 KB
Regulamin konkursu MB
artykuł nr 2

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mokrsko.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 21.09.2006 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mokrsko.