główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 31.03.2010 r.w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentówzawierających informacje niejawne znajdujących się w Urzędzie Gminy Mokrsko

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XLIII/234/10 Rady w sprawie zmian w bud?ecie na 2010 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 2.03.2010 r. w sprawie wykonania uchwały

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 2.03.2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/230/10 Rady Gminy MOkrsko z dnia 18 lutego 2010 r.