Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 31.03.2010 r.w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów zawierających informacje niejawne znajdujących się w Urzędzie Gminy Mokrsko

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XLIII/234/10 Rady w sprawie zmian w bud?ecie na 2010 rok

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 2.03.2010 r. w sprawie wykonania uchwały

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 2.03.2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/230/10 Rady Gminy MOkrsko z dnia 18 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 02.03.2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mokrsko

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 2.03.2010 r.w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, marka DAEWOO, model LUBLIN II 3314, 2,9 t., rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAL 4345

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 18.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania wyboru uczestników do projektu: "Kierowca na medal - program podnoszenia kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Mokrsko" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 15.02.2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 5.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na rok 2010

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 05.02.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr I/2010 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż koparko-spycharki Białoruś, typ MTZ 82.1