Zarządzenie nr 17/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Mokrsko

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/2010   63.237 KB

Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 17.05.2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Załączniki
Zarządzenie Nr 21/2010   166.056 KB

Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 06.05.2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu

Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 12.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu Lublin

Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 12.04.2010 r. w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 12.04.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 1.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.