Uchwała Nr XLVIX/281/10 w w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Załączniki
Uchwała Nr XLVIX/281/10   160.462 KB
Załaczniki (tabele)   1.092 MB

Uchwała Nr XLVIX/280/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

Załączniki
Uchwała Nr XLVIX/280/10   59.419 KB

Uchwała Nr XLVIX/279/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin - Turów w m. Chotów o dł 1,260 km i odc. Skomlin - Wichernik dł. 3,0 km"

Uchwała Nr XLVIX/278/10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieluń przy realizacji zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych

Uchwała Nr XLVIX/277/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XLVIII/276/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/276/10   73.770 KB

Uchwała Nr XLVIII/275/10 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego "Aktywna gmina Mokrsko" w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/275/10   61.834 KB

Uchwała Nr XLVIII/274/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLVIII/272/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego

Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/273/10   61.702 KB

Uchwała Nr XLVIII/272/10 w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Mokrsko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejacych dróg gminnych na terenie Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/272/10   87.805 KB

Uchwała Nr XLVII/271/10 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Mokrsko.

Załączniki
Uchwała Nr XLVII/271/10   68.913 KB

Uchwała Nr XLVII/270/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/09 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych.

Uchwała Nr XLVII/269/10 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Nr 35/1 położonej w Brzezinach jako lokal mieszkalny

Załączniki
Uchwała Nr XLVII/269/10   61.914 KB

Uchwała Nr XLVII/268/10 w sprawie uchylenia uchwały NR XLVI/260/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i ich procentowej wysokości przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

Załączniki
Uchwała Nr XLVII/268/10   58.258 KB

Uchwała Nr XLVII/267/10 w sprawie zmiam w budżecie Gminy na 2010 r.