główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVI/266/10

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVI/265/10

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVI/264/10

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokrsko

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVI/263/10

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/247/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Wieluńskiego przy realizacji zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVI/262/10

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu poprzez likwidację Pododdziału Opieki Długoterminowej